KOMUNIKAT

Komunikat dla zdających z klas trzecich Technikum nr 5

egzamin zawodowy z części pisemnej w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

o dostępie do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych przez nich odpowiedzi w elektronicznym systemie przeprowadzania

 

Od 23 czerwca do 6 lipca 2022 r tj. przez okres dwóch tygodni, zdający mogą uzyskać dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu pisemnego elektronicznego.

Proszę zgłosić w sekretariacie szkoły chęć ubiegania się o wgląd, po czym zdającemu zostanie ustalony dokładny termin tego wglądu.

Skip to content