SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM

24. października 2018 młodzież klas 2TE1 i 2TE2 gościła na zajęciach przedmiotowych Pana Krzysztofa Węgłowskiego – młodszego kapitana, inżyniera pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Głównym tematem spotkania było postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem. Pan K. Węgłowski przedstawił podstawowe zagadnienia tematu. Wskazał na zadania PSP w tym zakresie. Podkreślił priorytety swej pracy – ratowanie ludzkiego życia, dbałość o bezpieczeństwa własne ratownika i bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. Podkreślił również zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Pan K. Węgłowski wystąpił w mundurze galowym wyjściowym, co wzbudziło duże zainteresowanie młodzieży, omówił więc jego poszczególne elementy – dystynkcje i znaki identyfikacyjne. Natomiast dzień wcześniej w ubraniu strażackim ochronnym ratował…kotka.

https://swidnica24.pl/2018/10/strazacy-uratowali-kotka/

Zawód strażaka jest zawodem wysokiego ryzyka, ale też dużego zaufania społeczeństwa. Śmiało można powiedzieć, że to raczej służba. Stąd młodzież zainteresowała się pracą p. K. Węgłowskiego, który na co dzień jest dowódcą zastępu JGR1 (Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej). Dopytywali więc o jego ścieżkę edukacji i kariery zawodowej, zakres codziennych obowiązków, przebieg akcji ratowniczych, sposób podejmowania decyzji w sytuacjach krytycznych, wymagania psychofizyczne. Nie zabrakło również pytania o zarobki strażaka.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Węgłowskiemu za poświęcony nam czas.

Alicja Synowska

Skip to content