SPOTKANIE Z REFERENTEM PRAWNYM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

5. listopada 2018 odbyły się spotkania uczniów klas pierwszych prowadzone przez Panią Elżbietę Nowak, referenta prawnego Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.

Tematyka dotyczyła zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy. Pani E. Nowak przedstawiła m. in. zagadnienia związane z prawnymi podstawami świadczenia pracy, sposobami nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy. Przytaczała przykłady z zakresu poradnictwa prawnego swej placówki dotyczące poruszanych zagadnień.

Spotkania zorganizowane były jako kontynuacja działań związanych z realizacją programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym nasza szkoła uczestniczy od roku szkolnego 2017/2018.

Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Nowak za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie spotkań informacyjnych.

Alicja Synowska

Szkolny Koordynator

Programu Edukacyjnego  PIP „Kultura bezpieczeństwa”

 

Skip to content