PRAKTYKI W PORTUGALII C.D.

Stażyści pracujący w portugalskich firmach Publiplanicie, Dotesfera, Opel Amatos Car, Seat Amatos Car i Intermarche wykonują typowe dla zawodu technik ekonomista i technik organizacji reklamy zadania na rzeczywistych stanowiskach pracy. Stażyści szczególnie cenią przyjazną atmosferę w pracy i życzliwość Portugalczyków. Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3” nr 2018-2-PL01-KA102-049365 finansowany z funduszy Unii Europejskiej programu PO WER.

Skip to content