STAŻE MALTA

Dzisiaj pokazujemy nasze stanowiska pracy i prezentujemy firmy, w których stażyści odbywają praktyki. Są to: NSTS, VING, Valyou, MSNC Group LCD, Medi Tera Group, VJ Salmone Farma, LUX-it, MCC, Firstbridge i Lily Agius Gallery.

Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3” nr 2018-1-PL01-KA102-049365 finansowany z funduszy UE programu PO WER.

Skip to content