KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” – ETAP SZKOLNY

26. listopada 2019 odbył się I etap – szkolny Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”

Z tematyką dotyczącą przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, zmagało się 14. uczniów Technikum Ekonomicznego ( z kl. 1TE, 2TE, 3TRE) rozwiązując test 25. pytań jednokrotnej odpowiedzi.

Uzyskane wyniki wskazują na bardzo dobre i dobre przygotowanie się młodzieży, dużą wiedzę w zakresie przepisów bardzo przydatnych w życiu zawodowym.

Najwyższą liczbę punktów zdobyli:

– Krawczyk Wiktor – kl. 2TE

– Kurnik Patryk – kl. 1TE

– Okapiec Natalia – kl. 2TE

– Trestka Dominka – kl. 2TE

– Falacińska Angelika – kl. 2TE

– Legendziewicz Alicja – kl. 2TE

Dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu.

Alicja Synowska

Skip to content