TYDZIEŃ EKOLOGICZNY

W dniach 19-22. maja 2019 w naszej szkole odbyły obchody Tygodnia Ekologicznego. Tradycyjnie w te dni nasza szkoła przybiera jeszcze bardziej przyrodnicze oblicze. Rok temu były „Zmiany klimatyczne”. W tym roku tematem przewodnim była: „Ochrona gatunkowa”.

Rozpoczęliśmy w piątek wystawą galerii, którą przygotowała Pani bibliotekarka Marzena Bojanowska. Pięknie przygotowana wystawa zdobi korytarze naszej szkoły.

Dwa tygodnie przed rozpoczęciem świętowania ekologicznego ogłoszony został w naszej szkole konkurs plastyczny, pt. „Ochrona gatunkowa”, w który chętnie włączyli się uczniowie naszej szkoły. Konkurs odbywał się w szkole i uczniowie swoje plakaty malowali w jednym miejscu i określonym czasie. Pomysłowość naszych uczniów jak zwykle przerosła nasze oczekiwania. W konkursie na najlepszy plakat wygrała Magdalena Kania z klasy 2 LO, drugie miejsce zajęła Eliza Tyczyno z klasy 2TOR natomiast trzecie Justyna Madziar z klasy 1TE. Najładniejszym plakatem w opinii uczniów okazał się plakat Izabeli Nosal z klasy 1TOR. Większość uczniów zagłosowała na ten plakat.

Głównym dniem Tygodnia Ekologicznego był wtorek, to właśnie wtedy w sali nr 5 odbywały się główne konkurencje delegacji klas. Od kilku lat w naszej szkole odbywa się tego typu konkurencja klasowa i również w tym roku nie zabrakło ogromnego zaangażowania uczniów. Chociaż ze względu na różne okoliczności byliśmy zmuszeni ograniczyć ilość uczniów biorących udział w konkurencjach do delegacji pięcioosobowych.

Poszczególne konkurencje dla klas:

Prezentacja wybranego wcześniej gatunku chronionego, konkurs artystyczny – praca plastyczna (plakat) dotycząca „ochronie gatunkowej” – dzień wcześniej, quiz ekologiczny, rozpoznawanie symboli – Polskich Parków Narodowych, test ekologiczny, konkurs artystyczny – piosenka, wiersz, scena teatralna

DZIEŃ I – 20. maja 2019 (poniedziałek)

Tydzień Ekologiczny rozpoczynamy od wystawy w bibliotece pt. „ochrona gatunkowa”

Konkurs Plastyczny

DZIEŃ II – 21. maja 2019 (wtorek)

a) Przedstawienie filmy nt. ochrony gatunkowej w Polsce

b) Konkurencje klas – zostanie wyłoniona klasa, która wykaże się najlepszą inicjatywą w przygotowaniu do udziału w zabawie.

DZIEŃ III – 28. maja 2019 (wtorek)

1. Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu ekologicznego.

2. Podsumowanie tygodnia Ekologicznego.

Zwycięzcami, i zarazem „MISTRZAMI EKOLOGII” została klasa 2TE1, drugie miejsce wywalczyła klasa 1TE, natomiast trzecie miejsce wywalczyła klasa 1TFG.

Na zakończenie święta we wtorek wręczono zwycięzcom dyplomy, nagrody, słodkie upominki. To już koniec świętowania przyrody w naszej szkole w tym roku szkolnym, teraz już tylko pozostaje wybrać się do lasu i na żywo podziwiać piękno polskiej przyrody, które wybucha pięknem zieleni po zimowym letargu.

Organizatorami Tygodnia Ekologicznego byli: p. Agata Rogóż, p. Monika Czuwara, p. Łukasz Lesiów, współpraca p. Marzena Bojanowska. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego Tygodnia Ekologicznego.

Ogromne podziękowania pragnę również złożyć dobroczyńcom z Lasów Państwowych Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,  Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Towarzystwa Bocian, za wspaniałe nagrody dla uczniów naszej szkoły oraz za bardzo cenne materiały promujące piękne walory polskiej przyrody, które zostały wykorzystane w celach edukacyjnych w naszych wystawach-galeriach. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie tak urozmaicić naszego święta. Za co serdecznie dziękujemy.

Łukasz Lesiów

Skip to content