ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2. września 2019 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie wypoczęci i z uśmiechem na twarzach powrócili do szkoły, gdzie czeka ich kolejny rok ciężkiej pracy.

Dyrektor szkoły – p. Krzysztof Osiak powitał całą społeczność uczniowską, a szczególnie uczniów klas pierwszych.

Wychowawcami nowych klas pogimnazjalnych zostali: kl. 1TE – p. Małgorzata Malak, kl. 1TFM – p. Andrzej Winnicki Hul, kl. 1TR/TGP – p. Izabela Osiecka, kl. 1LO – p. Tomasz Podrzycki, natomiast klas po szkole podstawowej: kl. 1e – p. Magdalena Urbańska-Malucha, kl. 1f – p. Łukasz Lesiów, kl. 1g – p. Monika Czuwara, kl. 1r – p. Agata Rogóż oraz kl. 1s – p. Wojciech Ząbek. Nastąpiły również zmiany wychowawstw w trzech klasach: wychowawcą kl. 4TE2 została p. Wiesława Cejmer, kl. 2TE – p. Jolanta Mączyńska, a kl. 2TFM/TGP – p. Jacek Bernacki.

Pan Dyrektor podziękował za pracę dotychczasowemu wicedyrektorowi – p. Jackowi Bernackiemu i przedstawił nowego wicedyrektora szkoły – p. Jacka Urbańskiego.

Do grona nauczycieli w tym roku dołączyli: p. Jacek Urbański (informatyka), p. Aneta Czapracka-Sawko (plastyka, wos, wok, historia, pedagog), p. Marek Ruszkowski (przedmioty zawodowe, informatyka), p. Izabela Osiecka (język angielski), p. Tomasz Podrzycki (wychowanie fizyczne), p. Anna Larina-Dzimira (przedmioty zawodowe), p. Tomasz Pietrzyk (przedmioty zawodowe), p. Bartosz Kliszczyk (przedmioty zawodowe), p. Barbara Dzikowska (język niemiecki), p. Iwona Kasprzyk (chemia), p. Konrad Żydek (bhp, edb), p. Bożena Kędzierska (język polski), p. Aneta Sośnicka (język polski), p. Agnieszka Kawałko (biblioteka) oraz ks. Mirosław Benedyk (religia).

Wszystkim uczniom i nauczycielom Dyrektor życzył samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po części oficjalnej program artystyczny zaprezentowała klasa 2TE przygotowany wraz z wychowawcą – p. Jolantą Mączyńską.

Skip to content