SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W EKONOMIKU

18. września 2019 uczniowie klasy 3TE1, w ramach realizacji pilotażowego projektu pt. „Mistrzowie zawodu – nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej” współfinansowanego z EFS realizowanego przez Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan w Poznaniu, wzięli udział w zajęciach z zakresu zarządzania w przedsiębiorstwie. Szkolenie w formie warsztatowej prowadził dziekan Społecznej Akademii Nauk dr Jarosław Szandurski.

Bardzo dziękujemy za przybliżenie nam teorii w bardzo praktyczny i przystępny sposób oraz za przedstawienie współczesnych problemów w zarządzaniu w kontekście rozwoju i potrzeb gospodarki.

Koordynator Mirosława Ryś

Skip to content