POŻEGNANIE PANA TADEUSZA PANKIEWICZA

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi emerytowanego nauczyciela matematyki naszej szkoły Pana Tadeusza Pankiewicza.

Pan Tadeusz Pankiewicz rozpoczął pracę w Zespole Szkół Ekonomicznych w 1972 roku jako nauczyciel matematyki i fizyki. Od roku 1975 pełnił funkcję wicedyrektora. Był znakomitym dydaktykiem i wychowawcą. Matematyką potrafił zainteresować młodzież, która dzięki zaangażowaniu profesora Pankiewicza osiągała wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Doskonale znał sprawy szkoły i młodzieży. Potrafił  zachęcić młodych ludzi do aktywności w różnych dziedzinach, bardzo wspierał uczniów utalentowanych sportowo. Na emeryturę odszedł w 1993 roku.

Za swoje osiągnięcia został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pan Tadeusz Pankiewicz był otwarty na drugiego człowieka, życzliwy, sprawiedliwy i empatyczny. Niezwykle aktywny i towarzyski, ze wspaniałym poczuciem humoru, obecny na ważnych szkolnych uroczystościach i imprezach, takich jak kolejne jubileusze szkoły, szkolne wycieczki, wigilie.

Zawsze uśmiechnięty, optymistycznie spoglądający w przyszłość, bardzo aktywny mógł być wzorem dla wielu młodych ludzi. Nie istniały dla niego przeszkody, swoim postępowaniem pokazywał, że wszystkie problemy można pokonać.

Odszedł od nas wspaniały człowiek. Pan Tadeusz Pankiewicz zajmuje bardzo ważne miejsce w ponad 70 letniej historii Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Wartości życiowe Pana Tadeusza Pankiewicza i wspomnienia o Nim na zawsze pozostaną w naszych sercach.

Cześć Jego pamięci!

Skip to content