1. KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW

1. kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ptaków. Został on ustanowiony w 1906 roku podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902. Była to pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie ptaków. Polska przystąpiła do niej w 1932 roku. Dziś ptaki są chronione poprzez unijną Dyrektywę Ptasią, która ma na celu ochronę wszystkich istniejących populacji dzikich ptaków występujących w UE.

Współcześnie Międzynarodowy Dzień Ptaków ma przypominać nam o roli, jaką ptaki odgrywają w naszym życiu. Dla wielu osób na świecie obserwacja, fotografowanie i poznawanie ptaków stały się nie tylko ciekawym hobby ale pasją i życiowym wyborem.

Co każdy z nas może zrobić dla ptaków?

Powiesić budkę lęgową – to już ostatni moment na zainstalowanie jej w ogrodzie. Ptaki przystępują właśnie do pierwszych lęgów.

Zarejestrować swoją pierwszą obserwację bocianów, jaskółek dymówek, kukułek i jerzyków na www.SpringAlive.net. To międzynarodowa kampania edukacyjna przybliżająca tajemnice ptasich migracji.

Zaangażować się i pomóc organizacjom przyrodniczym chronić ptaki i ich siedliska. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza nowych członków oraz zachęca do przekazania 1% podatku na rzecz ochrony kraski. To jeden z najpiękniejszych ptaków Polski. Jeszcze w latach 70. żyło u nas około 1000 krasek, dziś gniazduje u nas zaledwie 60 osobników. Więcej informacji o tym jak pomagamy temu gatunkowi na www.ochronakraski.pl.

Źródło: https://otop.org.pl/2015/04/01/1-kwietnia-miedzynarodowy-dzien-ptakow/

Skip to content