BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.

2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.

3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.

4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.

5. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.

6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.

7. Nie zapisuj haseł na kartkach.

8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.

9.  Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.

10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.

11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.

12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

14. Wykonuj regularne kopie zapasowe.

15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.

16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.

17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.

18. Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.

19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.

20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

Źródło:www.uodo.gov.pl

Skip to content