DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK – 8. MAJA

Święto zostało ustanowione w 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy. Głównym celem tego święta jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczne hasło święta brzmi: “Zasmakuj w bibliotece”

Autorem hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, który uzasadniania wybór w następujący sposób:

Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować,

smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa.

Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych

najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich

znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek.

To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy.

W Polsce działa prawie osiem tysięcy bibliotek publicznych, ponad 30 tysięcy bibliotek szkolnych, a także biblioteki naukowe przy uniwersytetach i szkołach wyższych oraz biblioteki prywatne, prowadzone przez różne instytucje i firmy. Dostęp do bibliotek w naszym kraju jest więc całkiem dobry. O ile większość uczniów przynajmniej raz na jakiś czas korzysta z biblioteki, choćby wypożyczając obowiązkową lekturę, to wśród dorosłych Polaków odsetek czytających i korzystających z bibliotek jest znacznie mniejszy. W 2018 roku z bibliotek publicznych skorzystało tylko niecałe 6 milionów czytelników, czyli mniej więcej co szósty Polak. Badania pokazują, że tylko 37% Polaków w 2018 zdeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku.
Biblioteki na różne sposoby próbują przyciągnąć czytelników i przekonać Polaków do czytania. 

Źródło:

https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-bibliotek/

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu proponuje w ramach obchodów literackie quizy online. Poniżej zamieściliśmy linki do dwóch z nich:

Władca pierścieni – quiz ze znajomości utworu

https://www.quizme.pl/q/dbp/wladca-pierscieni-quiz-ze-znajomosci-utworu

Jak wiele postaci ze świata wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego (opowiadania) jesteś w stanie wymienić?

https://www.sporcle.com/games/DBPwroc/the-witcher-of-andrzej-sapkowski?fbclid=IwAR1-KCuZVWpsNPpD6PWhEHM0OD3tWsrp-zTZ_Q5tlmRDzuPuMZQlfEwlnRk

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy proponuje swoim Czytelnikom zabawę. Jak dobrze znasz bibliotekę w Świdnicy? Chcesz się sprawdzić? Zapraszamy do zabawy!

http://www.mbp.swidnica.pl/1471-jak-dobrze-znasz-biblioteke-w-swidnicy

Źródło:

http://pedagogicznajaworznoczytelnikom.blogspot.com/p/poczet-bibliotekarzy.html

Skip to content