INFORMACJE DOT. ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Drodzy Maturzyści!

W związku z Waszym udziałem w konsultacjach przedmiotowych biblioteka szkolna będzie czynna dla Was w tym tygodniu od 01.–05.06.2020 roku w godzinach od 8 do 12. Bardzo proszę podczas Waszej obecności w szkole, podejść do biblioteki w celu rozliczenia się z wypożyczeń.

Dodatkowym terminem jest poniedziałek 8. czerwca 2020 roku (egzamin maturalny z języka polskiego) – przed wejściem do budynku szkoły przy ulicy Pionierów będzie stał nauczyciel bibliotekarz. Należy wypożyczone książki podpisać kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą i złożyć do opisanego kartonu.

Drodzy uczniowie klas 1-3!

Bardzo proszę nie zwracać wypożyczonych książek. Można je oddać we wrześniu.

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w trakcie epidemii COVID-19

1. W bibliotece może przebywać (oprócz bibliotekarza) tylko jeden czytelnik (nauczyciel, pracownik szkoły, uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia).

2. Czytelnicy, oczekujący w kolejce, mają obowiązek zachowania bezpiecznej odległości dwóch metrów od innych osób.

3. Bibliotekarz jest zaopatrzony w rękawiczki ochronne, a w czasie wizyty czytelnika ma obowiązek zakrycia nosa i ust.

4. Każda osoba przed wejściem do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce oraz zasłonić nos i usta.

5. Czytelnik ma obowiązek zachować dwumetrową odległość (nie przekraczać oznaczonej linii).

6. Czytelnik zwracając książki, pozostawia je w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu – na stoliku, znajdującym się w strefie dostępnej dla czytelnika.

7. Przyjęte, zwrócone książki bibliotekarz umieszcza w pudle, opisanym datą i odstawia na trzydniową kwarantannę (książek nie można dezynfekować).

8. Czytelnik nie ma możliwości wolnego dostępu do regałów bibliotecznych. Książki można wyszukać przy pomocy serwisu Mol lub prosząc o pomoc bibliotekarza.

9. Bibliotekarz dezynfekuje stolik, blat po każdej wizycie czytelnika oraz sprzęt komputerowy przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu.

Nauczyciele bibliotekarze

Marzena Bojanowska

Agnieszka Kawałko

Skip to content