DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14. października 2020 r. w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie klasy 2 grafiki i poligrafii cyfrowej wraz z wychowawcą Panią Moniką Czuwarą przygotowali artystyczną stronę uroczystości – słuchowisko oraz swoje autorskie prace graficzne, którymi wyrażają wdzięczność i uznanie dla trudnej pracy pedagogów.

W podziękowaniu za uśmiech, życzliwość, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze, dedykujemy w imieniu społeczności uczniowskiej wszystkim Nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomicznych słowa poety K. I. Gałczyńskiego:

W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne słowa.


Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
nad nurtem naszego wieku;
i ptaki mają być na tym drzewie,
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
dla was i o was, nauczyciele;


fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałę waszej pracy
śpiewam w gorącym słowie.


Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.
Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!


Nasz świat jest słonecznym światem,
nasz świat na wiedzy stoi –
i dlatego dziś wieńczę oświatę,
o przyjaciele moi! 


Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie Czerniatowicz za olbrzymie wsparcie merytoryczne, techniczne oraz cierpliwość podczas powstawania naszych graficznych laurek, do obejrzenia których zapraszamy poniżej.

Monika Czuwara

Skip to content