NATALIA ŚLIWA (3TFG) UCZESTNICZKĄ II ETAPU 45. OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Etap okręgowy olimpiady został przeprowadzony w dniu 22. stycznia 2021 roku w siedzibie Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 90 uczniów z województwa dolnośląskiego i opolskiego przystąpiło do części pisemnej, w której uczniowie rozwiązywali  test gramatyczny, test słownictwa, test czytania, test luk oraz test wiadomości kulturowych dzielący się na część brytyjską i amerykańską. Test okręgowy badał wiedzę daleko wykraczającą poza podstawę programową i, pod względem trudności, zbliżony był do wymagań, jakie stawiane są kandydatom na studia filologii angielskiej.

Natalia spisała się na medal godnie reprezentując naszą szkołę.

Serdecznie gratulujemy udziału w olimpiadzie i życzymy dalszych sukcesów!

Nauczyciele języka angielskiego ZSE

Skip to content