SPOTKANIE Z DWUP I PUP

„Cel bez planu, to tylko życzenie!” – tego również mogli się dowiedzieć nasi uczniowie na spotkaniach z Panem Dawidem Torbackim doradcą zawodowym – psychologiem.

W dniach 23-26 lutego 2021 r. nasi uczniowie klas kończących szkoły- kl. 4TE1, 4TRE, 4TOR oraz 3LO uczestniczyli w wirtualnych spotkaniach z Panem Dawidem Torbackim doradcą zawodowym – psychologiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urząd Pracy, który również zaprezentował zagadnienia opracowane przez Panią Katarzynę Bryndzę- doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.

Młodzież zapoznana została z podstawowymi usługami rynku pracy – pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, szkoleniami jako pozaszkolnymi zajęciami mającymi na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Przedstawione zostały instrumenty rynku pracy (staż, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie dla osób do 30. roku życia). Osobom do 30. roku życia są również oferowane bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe i bony na zasiedlenie w związku z podjęciem przez osobę pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

P. Dawid Torbacki udzielał odpowiedzi na proste pytania:

  • skąd pracodawca ma wiedzieć, że będziemy dobrymi pracownikami,
  • jak pracodawcy szukają pracowników, a jak większość ludzi poszukuje pracy,
  • które kompetencje są ważniejsze- miękkie czy twarde,
  • dlaczego ważna jest marka osobista?

Potwierdził znaczenie elementów autoprezentacji, w tym istotę komunikatów niewerbalnych.

Zachęcił również młodych ludzi do poszerzenia wiedzy o sobie samym poprzez testy zainteresowań zawodowych – testy psychologiczne badające kompetencje zawodowe i osobiste.

Szkolenie miało charakter warsztatowy. Prowadzone było aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów interaktywnych, ćwiczeń, dyskusji, sięganiem do zasobów Internetu.

Duża dawka humoru okraszająca treści merytoryczne ułatwiała zrozumienie i zapamiętanie meandrów rynku pracy i uczyniła ze wspólnej pracy przyjemność.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie warsztatów.

Alicja Synowska

Skip to content