DRODZY KANDYDACI

25. czerwca otrzymujecie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a 9. lipca zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Prosimy, abyście przynieśli kserokopie obu dokumentów (potwierdzone przez Waszą szkołę) w jednym terminie, tj. 9. lipca – do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy ul. Ks. Agnieszki 2.
W tym dniu będzie na Was czekać Komisja Rekrutacyjna w godz. 9.00 – 14.30 w następujących salach na I piętrze:

  • 1e – technik ekonomista – sala 14
  • 1r – technik reklamy – sala 13
  • 1fg – technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej – sala 12
  • 1s – liceum sportowe – sala 9

Nie zapomnijcie, żeby do tego czasu oceny ze świadectwa i osiągnięcia zamieszczone na świadectwie oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty wpisać do systemu naboru. Jest to Waszym obowiązkiem. Wyniki egzaminu będą dostępne już 2. lipca w systemie.

Komisja Rekrutacyjna

Skip to content