MATURA POPRAWKOWA 2021

Matura poprawkowa 2021

W sierpniu maturzyści będą mieli możliwość przystąpienia do matury poprawkowej.

Egzamin w terminie poprawkowym jest dla osób, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

Matura poprawkowa 2021 – terminy

Do 12 lipca br. (poniedziałek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora macierzystej szkoły)

Do  pobrania:

Załącznik 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

– 24 sierpnia 2021 r. (wtorek),  godz. 9:00 – część pisemna –

– Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 10 września 2021 r.

Egzamin maturalny – wgląd do prac egzaminacyjnych

Uwaga: Przed ustalonym terminem wglądu do pracy egzaminacyjnej należy zapoznać się z poniższym komunikatem i zarządzeniem – przed wglądem konieczne będzie podpisane oświadczenia w tej sprawie.

Pliki w formacie .pdf

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu dotyczący wglądów do prac egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego w 2021 r.

Procedury wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

 

Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę wniosku:

https://oke.wroc.pl/wglady/

należy wypełnić wszystkie pola (wymagane pola oznaczone są gwiazdką). Na podanego maila otrzymają Państwo kod weryfikacyjny, który należy wpisać na stronie wniosku, a następnie wybrać z listy egzaminy do wglądu oraz zaproponować termin wglądu z możliwych do wyboru.

O możliwości wyboru terminu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniosek, w zakresie wyboru przedmiotów, można edytować do momentu pobrania go do realizacji przez pracowników OKE. O zaakceptowaniu przez OKE przesłanego wniosku i zablokowaniu możliwości edycji zostaną Państwo powiadomieni mailowo na adres podany we wniosku.

Wniosku nie drukuje się, wydruk zostanie przygotowany przez OKE – przed przystąpieniem do wglądu trzeba będzie go podpisać.

Na wgląd należy się zgłosić kilka minut przed terminem, z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo wglady@oke.wroc.pl lub telefonicznie 71 785 18 94 (55).

Uwaga: wnioski o weryfikację sumy punktów złożone przed obejrzeniem pracy nie są rozpatrywane

Wniosek o weryfikację sumy punktów

Zasady wnoszenia odwołań do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Wniosek do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Skip to content