„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

4. marca 2022r. Weronika Matuszok kl. 3e i Agata Burdak kl. 2e reprezentowały w szkołę w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Organizatorem tego etapu był Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu .

W br. w konkursie wzięło udział 49. uczestników z 25. szkół.

Agata Burdak zajęła II miejsce w województwie dolnośląskim. Będzie reprezentowała nas w ogólnopolskim etapie w Warszawie. Weronikę Matuszok dzielił od zwycięstwa tylko jeden punkt.

Konkurs jest formą popularyzacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym nasza szkoła uczestniczy od 2018r. Pomysłodawcą programu i organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, która przy współpracy szkół ponadgimnazjalnych w ten sposób promuje i upowszechnia ideę kultury bezpieczeństwa pracy.

Zakres tematyczny konkursu obejmował przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Gratulujemy Agacie i Weronice wiedzy, umiejętności i zapału.

Alicja Synowska

opiekun

Skip to content