MINIPRZEDSIĘBIORSTWO „MINI ART” JEDZIE DO WARSZAWY!

WIELKI SUKCES!!!!

W dniach 18. kwietnia – 1. maja 2019 oceny działalności młodzieżowych miniprzedsiębiorstw dokonała komisja kwalifikacyjna po analizie przesłanych raportów z działalności oraz dokumentacji miniprzedsiębiorstw na platformie internetowej programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” postanowiła zakwalifikować do finału Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2019  20 miniprzedsiębiorstw.

Wśród finalistów jest miniprzedsiębiorstwo z ZSE „Mini Art”, w skład którego wchodzą:

  • Aleksandra Buła 3TOR
  • Katarzyna Brodziak 2TOR
  • Wiktor Chromy 2TOR
  • Klaudia Klima 2TOR
  • Klaudia Tomasik 2TOR
  • Eliza Tyczyno 2TOR
  • Kinga Wilk 2TOR
  • Anna Banasik 3TE2
  • Natalia Biłos 3TE2

W programie brało udział około 300 miniprzedsiębiorstw z całej Polski (172 szkoły).

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest grą edukacyjną opracowaną do realizacji programu nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce. Celem działania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz rozwijanie ich inicjatywności i przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy!

https://miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl/pl/wyniki-kwalifikacji

Konsultanci: Magdalena Urbańska – Malucha, Małgorzata Klimas, Jadwiga Wróblewska i Jacek Świątkowski

Koordynator programu: Jolanta Brońska

Skip to content