KOLACJA POŻEGNALNA

Dnia 25.03.2022 w Evorze w restauracji Cruzeiro do Granito odbyła się kolacja pożegnalna dla stażystów odbywających praktyki zawodowe w Portugalii z udziałem pracodawców i organizacji pośredniczącej Aenie. Uczniom zostały wręczone certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk w portugalskich przedsiębiorstwach. Na koniec eventu stażyści pracodawcom i prezesowi Aenie Jaime Arujo wręczyli w ramach podziękowań drobne upominki. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację praktyk, za wsparcie udzielone uczniom i współpracę z koordynatorami polskimi i portugalskimi oraz gronu pedagogicznemu i dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

Skip to content