EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATURY W 2022 ROKU

Matura 2022 – egzamin poprawkowy z matury w 2022 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ustaliła, że sesja poprawkowa z matury odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9:00. Dzięki temu nie trzeba czekać rok na ponowne zdawanie matury. Wystarczy poświęcić trochę czasu na naukę i ponownie podejść do egzaminu w tym samym roku.

Aby móc zdawać ponownie maturę w terminie 23 sierpnia 2022 (wtorek) trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze do poprawki z egzaminu dojrzałości mogą podejść tylko ci uczniowie, którzy nie zdali wyłącznie jednego testu z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony.

Wyniki egzaminów maturalnych można sprawdzić 5 lipca 2022 po godz. 8:00 na stronie CKE logując się za pomocą loginu i hasła podanego przez szkołę – każdy uczeń ma swoje unikalne dane logowania. Można też udać się do szkoły i sprawdzić w sekretariacie. Jeśli więc okaże się, że jeden z przedmiotów nie został zaliczony, należy wówczas w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników, czyli nie później niż do 12 lipca 2022 roku złożyć przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, czyli dyrektorowi szkoły, pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Wniosek do pobrania:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7493

Skip to content