104. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Jak co roku poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ekonomicznych (w składzie Magda Partyka z klasy 4e, Aleksandra Żelazko z klasy 1e2 oraz Miłosz Miłkowski z klasy 4e) uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 104. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. O godzinie 10.30 na rynku odbyła się manifestacja patriotyczna, którą rozpoczęło przemówienie okolicznościowe Prezydenta Miasta Świdnicy, pani Beaty Moskal-Słaniewskiej. Zgromadzeni mogli także podziwiać rekonstrukcję historyczną przybliżającą czasy zaborów, walk wyzwoleńczych i odzyskania niepodległości, zorganizowaną przez Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Oprawę muzyczną tegorocznego święta zapewnił występ Chóru III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

Opiekę nad pocztem sprawował prof. Artur Fila

Skip to content