SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ JÓZEFA RUFINA WYBICKIEGO

Gdyby można w dni kilka…

Gdyby można w dni kilka szczęście kraju sprawić,

Polak swoją ojczyznę potrafiłby zbawić.

Gorliwy w nagłym razie, czynny na początku,

Szafuje ofiarami życia i majątku.

 

Lecz gdzie się ma okazać duch prawdziwie męski,

Wyższy nad fawor losu i wyższy nad klęski,

Gdzie w porządku, w jedności burze wytrwać trzeba,

Przyznajmy, tych przymiotników nie dały nam Nieba.

 

14. listopada 2022 roku ponownie gościliśmy w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw, aby wraz z Członkami Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprowadzić spotkanie poświęcone autorowi polskiego hymnu w 275. rocznicę urodzin oraz w 200. rocznicę Jego śmierci.

Józef Rufin Wybicki, bo o Nim mowa, nie był wielkim pisarzem, ale jeden jego tekst: „Mazurek Dąbrowskiego” dał mu „nieśmiertelność”, bo „zawarły się w nim nie tylko ta wiara i ta tęsknota, ale i wskazania programowe: stworzenie siły zdolnej przeciwstawić się obcej mocy, nauczenia się sztuki wojennej od wielkiego jej mistrza; jest tam apel do zgody i przywołanie na pamięć tradycji Czarneckiego i Racławic, jest nawet wytknięty trakt, którym miały Legiony zmierzać do Polski” (Adam Skałkowski – profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego).

Dlatego godzina poświęcona twórczości Wybickiego to mało w porównaniu z tym, co nam pozostawił i co można było usłyszeć w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Pracowników Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej oraz Członków Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poza słowem mówionym, mieliśmy okazję zaśpiewania 6-zwrotkowego hymnu przy akompaniamencie pianina w wykonaniu Pani Danuty Zon – emerytowanej nauczycielki Szkoły Muzycznej w Świdnicy. Dodatkowo pianistka zagrała kilka innych (znanych lub mniej znanych) patriotycznych utworów: „Warszawiankę”, „Tysiąc Walecznych”, „Polonez Jankiela”, „Marsz Dąbrowszczaków”, „Raduje się serce”, „Polonez Kościuszki”, „Bartoszu, Bartoszu”, „Jeszcze jeden Mazur dzisiaj” oraz „Maki”. Pani Danusia wspaniałą grą oprowadziła nas po komnatach osiemnastowiecznych zamków. Zaś pozostali Seniorzy: Pani Maryla Latkowska, Pani Lidia Polak, Pani Ewa Sobolewska, Pani Zofia Wiszniewska, Pan Wiesław Łabęcki i Pan Marian Wilczyński słowem poetyckim wskrzesili w nas ducha walki, męstwa i wiary. Uczniowie: Aleksandra Rybka, Kinga Policht, Wiktoria Szefler, Wiktoria Knajdek, Nikola Stach, Patryk Kurnik oraz Miłosz Przybylski barwnie przybliżyli nam postać oraz język wybitnego Polaka. Od dziś hasła takie jak: Będomin, Kolegium Jezuickie, zamek Joannitów, Emilia – Romania, zabory, Napoleon, Kościuszko, Czarniecki, Dąbrowski nie są nam obce i niosą za sobą pewne emocje. Dziękujemy za ich dostarczenie wyżej wymienionym osobom oraz organizatorom tego wydarzenia: Kierownikowi Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Pani Agnieszce Nawrockiej – narratorce, pomysłodawczyni akcji, autorki scenariusza i prezentacji multimedialnej; Pani Marzenie Bojanowskiej współautorki scenariusza oraz opiekuna uczniów z ZSE; Pani Agnieszce Kawałko mentorce ucznia z ZSM, autorce zaproszeń dla Gości; Pani Teresie Corze za czuwanie nad podopiecznymi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Panu Wiesławowi Łabęckiemu za słowo poetyckie, dekorację i organizację techniczną spotkania. Jest nam bardzo miło, że swoją obecnością zaszczyciła nas Radna Rady Powiatu Świdnickiego Pani Alicja Synowska, Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury Pani Anna Rudnicka oraz Jej Zastępca Pani Bożena Kuźma, Dyrektorzy wymienionych wcześniej szkół: Pan Krzysztof Osiak oraz Pan Krzysztof Anklewicz a także liczni mieszkańcy Świdnicy. Mamy nadzieję, że w sercach i umysłach pozostanie miłe wspomnienie wspólnie spędzonego popołudnia uwiecznionego na zdjęciach i filmach wykonanych przez Pana Jana Stareka oraz uczniów ZSE: Adama Grecha i Jakuba Ochockiego.

Dziękujemy!

Marzena Bojanowska

Józef Wybicki – prezentacja

Skip to content