SPOTKANIA SZKOLENIOWE

22. listopada 2022 r. odbyły się spotkania szkoleniowe uczniów klas 1e1, 1e2 oraz 2e prowadzone przez Panią Joannę Bartosiak specjalistę Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Ich tematyka dotyczyła zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.
Spotkania zorganizowane były jako kontynuacja działań związanych z realizacją programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w którym nasza szkoła uczestniczy od roku szkolnego 2017/2018.
Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Bartosiak za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie spotkań.

Szkolny Koordynator Programu Edukacyjnego PIP „Kultura bezpieczeństwa”
Alicja Synowska

Skip to content