OSTATECZNA DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

SPOTKANIE W MATURZYSTAMI

w sprawie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

2. LUTEGO 2023 (czwartek) 

lekcja 4 kl. 4s geografia, J. Bernacki s. 9
lekcja 5 kl. 4TE matematyka, M. Malak s. 14
lekcja 5 kl. 4TFM geografia, J. Bernacki s. 9
lekcja 6 kl. 4TRG geografia, J. Bernacki s. 9

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 

Drogi Maturzysto!!!

W maju 2023 przystąpisz do egzaminu maturalnego w części pisemnej i ustnej. Pamiętaj, że obowiązkowo musisz przystąpić do następujących egzaminów:

CZĘŚĆ PISEMNA:

 • polski – poziom podstawowy
 • matematyka – poziom podstawowy
 • język obcy nowożytny (j. angielski / j. niemiecki) – poziom podstawowy
 • jeden wybrany przedmiot – poziom rozszerzony

Masz do wyboru następujące przedmioty:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Możesz wybrać max 6 przedmiotów.

Absolwenci technikum posiadający dyplom zawodowy na poziomie technika mogą zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. (na dzień 07.02. jeszcze nie posiadasz takiego dyplomy, więc musisz wybrać min 1 przedmiot na poziomie rozszerzonym).

CZĘŚĆ USTNA:

 • polski
 • obcy nowożytny (ten sam, który wybrałeś na poziomie podstawowym w części pisemnej)

PAMIĘTAJ!!!

 • Musisz przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym, przynajmniej 1 egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym i 2 egzaminów ustnych.
 • Jesteś uczniem kl. 4s – zdajesz egzamin w FORMULE 2023.
 • Jesteś uczniem kl. 4TE, kl. 4TFM , kl. 4TRG – zdajesz egzamin w FORMULE 2015.
 • 07.02.2023r. upływa ostateczny termin składania deklaracji (po tym terminie, już nic nie możesz zmienić).
 • do 20.04.2023r. należy złożyć do dyrektora szkoły pisemną informację o rezygnacji
  z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (jeśli uzyskałeś kwalifikacje zawodowe i nie chcesz przystąpić do egzaminu na p. rozszerzonym).
 • Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, dobrze przemyśl swój wybór, zapoznaj się
  z harmonogramem matur oraz zasadami rekrutacji na wyższe uczelnie. Pomogą Ci w tym informacje zebrane pod linkiem:

https://www.otouczelnie.pl/matura

Powodzenia

Skip to content