PROJEKT NOHIL – ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ

Dnia 27.01.2023 r. uczniowie klasy 4r uczestniczyli on-line w uroczystościach 78. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego koncentracyjnego obozu zagłady w Auschwitz. Wydarzenie jest co roku transmitowane na żywo w Internecie. Udział w uroczystości on-line to jeden z elementów realizacji projektu NoHiL (Nauczania o Holokauście i Ludobójstwie prowadzonego w ZSE od 2009 r.). Częścią realizacji projektu jest także studyjne zwiedzanie ABM (Auschwitz I (Stammlager), Vernichtungslager Birkenau – Konzentrationslager Auschwitz II, Konzentrationslager Monowitz). W trakcie kolejnych zajęć uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych będą poznawać i omawiać, umiejscowioną w historii ojczystej i regionalnej, historię holokaustu. Tematy te są częścią Podstawy programowej z historii, WOS, HiS, HiT. Autor projektu (AJ) od 2009 r. kładzie nacisk na kształcenie umiejętności interdyscyplinarnych, językowych, w tym wykorzystywanie źródeł w językach obcych, niemieckim i angielskim. Tegoroczną nowością na zajęciach są materiały o pracach konserwatorskich i cyfryzacja ABM.

Arkadiusz Jackowiak

Źródła i linki:

https://www.auschwitz.org/strona-glowna-78/

https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/177966,78-rocznica-wyzwolenia-obozu-zaglady-Auschwitz-Birkenau.html

 

Skip to content