DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

22. marca 2023 r. po raz dwudziesty uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim programie Dzień Przedsiębiorczości, który organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ideą programu jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

To dzięki pomocy i wyrozumiałości firm, które przyjęły naszą młodzież została stworzona szansa na zweryfikowanie informacji o pracy na wymarzonym stanowisku.

Uczniowie klas: 1e1,1e2, 2e, 3e, 4e, 1fg i 2fg zdobyli również wiedzę o tym, jakich kompetencji i wiadomości oczekuje się od kandydatów w danym zawodzie. Doświadczali związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, a także zapoznawali się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami z odbytych praktyk. Ich obserwacje oprócz ww. informacji skupiły się również na ocenie atrakcyjności i specyfice danego zawodu.

Zwrócili także uwagę na atmosferę pracy życia zawodowego, oceniali praktycznie efekty swej pracy powierzonych im czynności zawodowych np. podczas obsługi klienta, obsługi programów komputerowych, wykonywania czynności handlowca, nauczyciela, księgowego.

A na co zwrócili uwagę sami uczestnicy podczas praktyk w tym dniu?

 • cierpliwość, empatia i kreatywność- podstawowe umiejętności w pracy z dziećmi, które, wg naszych uczniów, mają zdecydowanie za dużo energii
 • koniecznie trzeba pielęgnować kontakty z klientami, praca z klientem jest trudna
 • praca jak najbardziej może przebiegać w bardzo miłej i pogodnej atmosferze
 • firma pracuje również w oparciu o te same programy, których obsługi uczymy się w szkole
 • dokładność i staranność wykonywania czynności
 • praca księgowego, budowlańca, kasjera, praca w sekretariacie i restauracji nie jest wcale tak łatwa, jak się nam wydawało
 • bardzo przydatna jest znajomość języka obcego
 • praca mechanika jest wyczerpująca i zajmująca; uczestniczyłem w wymianie wału korbowego w silnikach
 • promocja miasta to bardzo zajmujący temat
 • nie spodziewałam się, że sesja zdjęciowa rocznego dziecka jest tak męcząca
 • Dzień Przedsiębiorczości to idealny czas, szansa, by sprawdzić, czy pasujemy do tej wybranej, wymarzonej pracy
 • Dzień Przedsiębiorczości pozwala zmierzyć się z prawdziwą pracą, a nie tylko z książkami, wywiera na nas pozytywny wpływ, zachęca do dalszej nauki w szkole, do rozwoju

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację programu Firmom i Instytucjom za przyjęcie naszych uczniów na jednodniowe praktyki, za pomoc w podjęciu trafnych decyzji dotyczących ich ścieżki dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Dziękujemy wszystkim wychowawcom i konsultantom klasowym za współpracę i zaangażowanie w przygotowanie klas do udziału w Dniu Przedsiębiorczości.

Alicja Synowska

Skip to content