WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA ZDAJĄCYCH W SESJI CZERWIEC 2023

Komunikat:

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA ZDAJĄCYCH W SESJI CZERWIEC 2023

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Lato

31 sierpnia 2023 r. w wersji elektronicznej w systemie SIOEPKZ

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato
oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Lato
do 8 września 2023 r.

Skip to content