PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII

Praktyki zawodowe w ramach projektu pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3” nr 2018-1-PL01-KA102-049365 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej PO WER stażyści odbywają w firmach w Evorze: Publiplanicie, Dotesfera, Intermache i Amators Car – Seat i Opel/BMW.