WYJŚCIE DO TEATRU NA SPEKTAKL POD TYTUŁEM „KRÓL EDYP”

Aktorzy Teatru Ludowego z Krakowa przyjechali do Świdnicy 30.10.2018 i nasza młodzież z klas 1TOR, 1TFG i 1TE miała okazję obejrzeć przedstawienie oparte na „Królu Edypie” Sofoklesa. Jest to historia zaczerpnięta z mitologii greckiej. Pokazuje ona uwikłanie człowieka we własne przeznaczenie oraz złudną wiarę w indywidualną wolę. Człowiek pokazany jest jako igraszka bogów, którzy decydują o jego losie, ciąży nad nim fatum, czyli przeznaczenie, którego nie da się uniknąć. Spektakl był próbą pokazania istoty teatru greckiego z całą jego surowością i prostotą formy. Było to świetne uzupełnienie i zobrazowanie lektury omawianej w pierwszej klasie. A przede wszystkim kontakt z „żywym słowem” i profesjonalnymi aktorami.

Agnieszka Rogozińska

Agnieszka Szkolak-Osiak

Skip to content