NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

  • Od 12 marca br. nasi uczniowie nie przychodzą do szkoły, zawieszone są również zajęcia nauczania indywidualnego
  • Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu – uczniowie nie przychodzą na praktykę zawodową
  • Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju
  • Zachęcamy uczniów do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny
  • Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły
  • Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe)
  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają

Informacje dla nauczycieli:

  • Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, pozostają w domach (pod telefonem)

Pełna treść komunikatu Ministerstwa edukacji Narodowej znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Skip to content