NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW DLA UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŚWIDNICY

Uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy: Julia Zwolińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr V oraz Anna Bialik – uczennica Technikum Nr 5 zostały tegorocznymi stypendystkami Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się 5. grudnia 2018 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Nagrodę wręczył Dolnośląski Wicekurator Oświaty Pan Janusz Wrzal. Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Serdecznie gratulujemy stypendystkom i życzymy dalszych sukcesów!

ZSE w Świdnicy

Skip to content