STAŻ NA MALCIE

Dnia 05.05.2019 grupa stażystów z opiekunem udała się na 4‑tygodniową praktykę zawodową na Maltę w ramach realizacji projektu pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3” nr 2018-1-PL01-KA102-049365 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nasze pierwsze chwile na Malcie upływają na poznawaniu opiekunów i firm, w których będziemy odbywać praktyki, współpracy z koordynatorami z organizacji pośredniczącej ImproveAway, poznawaniu miejscowości/dzielnic Malty, w których będziemy mieszkać i pracować. Jest ciepło i dużo się dzieje.

Mirosława Ryś

Skip to content