POZDROWIENIA Z CIEPŁEJ I GOŚCINNEJ PORTUGALII!

26. stycznia 2019 grupa stażystów z opiekunem udała się na 4-tygodniową praktykę zawodową do Evory w Portugalii w ramach realizacji projektu pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3” nr 2018-1-PL01-KA102-049365 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nasza podróż: śnieg w Polsce i palmy w Portugalii.

Wow! 🇵🇹🇵🇱👍👌❤

Skip to content