REALIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZSE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Klasa 3TE1 – odbyła 2 tygodniową praktykę w okresie od 27.01.2020 r. do 07.02.2020 r. – zrealizowano w całości tj. 100%.
  2. Klasa 2TE  – rozpoczęła 4 tygodniową praktykę 09.03.2020 r., którą planowano zakończyć 03.04.2020 r.  W dniu 12.03.2020 r. odbywanie  praktyki przerwano i przeniesiono  do realizacji na nowy rok szkolny 2020/2021 (zostało do zrealizowania 17 dni roboczych).
  3. Klasa 3TOR –  rozpoczęła 4 tygodniową praktykę 24.02.2020 r., którą planowano zakończyć 20.03.2020 r. Dnia 12.03.2020 r. odbywanie praktyki przerwano i przeniesiono do realizacji na wrzesień 2020 r. (zostało do zrealizowania 7 dni roboczych).
  4. Klasa 3TR2 – zaplanowano realizację 4 tygodniowej praktyki w okresie 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r.  Realizację praktyki przeniesiono  na wrzesień 2020 r. w wymiarze 20 dni roboczych.
  5. Klasa 3TE2 – zaplanowano realizację 4 tygodniowej praktyki w okresie 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r. Realizację praktyki przeniesiono  na  wrzesień 2020 r. w wymiarze 20 dni roboczych.

Oceny z praktyk klas, które ukończyły praktykę zostaną uwzględnione w klasyfikacji.

Klasy, które nie ukończyły praktyki:

– ich oceny zostaną uwzględnione w klasie III i  IV po pierwszym semestrze.

W klasach, które w tym roku nie realizowały  praktyki przeprowadzone zajęcia zdalne obejmują treści planowane na rok przyszły. Pozwala to na realizację wszystkich treści  programowych  przygotowujących do egzaminu zawodowego i maturalnego.

Skip to content