IX EDYCJA OLIMPIADY Z WIEDZY O PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU KARIERĄ ZAWODOWĄ

W I etapie ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową uczestniczyło 3140 uczniów z całej Polski w tym 105 uczniów z naszej szkoły. Do II etapu olimpiady zakwalifikowało się 314 uczniów. Oto nasza reprezentacja:

Dominika Balant – 2TOR

Izabela Bielat – 1TOR

Miłosz Cwajna- 1TOR

Oliwia Gryta- 2TRE

Daria Janik – 3TE2

Gracjan Kuc- 1 TOR

Michał Kwiatkowski- 2TRE

Piotr Madej`- 2TOR

Bartłomiej Matyjaszczyk- 1TOR

Jakub Pawlik – 2TRE

Natalia Skalińska – 2TOR

Paweł Świerczyński- 3TE2

Jolanta Tomczyk- 3TE2

Drugi etap potrwa do 15. marca 2019.

Gratulujemy!

Opiekun: mgr Jolanta Brońska

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy odbywają się drogą internetową. Trzeci etap odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu w Warszawie.

Głównym celem Olimpiady jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Udział w Olimpiadzie sprzyja twórczej pracy nad rozwiązywaniem problemów związanych z decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania Olimpiady, będą wymagały zarówno wiedzy, jak i stosowania nietypowych rozwiązań oraz poszukiwania różnego rodzaju informacji. Zadania oparte są na materiale, jakim posługuje się szkolny doradca zawodowy w pracy z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej oraz na elementach wiedzy z zakresu takich przedmiotów, jak: podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne, wiedza o społeczeństwie.

Skip to content