SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W dniu 26.03.2019 rozstrzygnęliśmy, kto zdobył laury najlepszego „anglisty” w ZSE, gdyż to właśnie tego dnia odbył się kolejny, tym razem ustny, etap Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego. Etap pisemny, w którym wzięło udział kilkudziesięciu ochotników z prawie wszystkich klas (za wyjątkiem tych maturalnych) zakończył się wyłonieniem 9 finalistów z największą liczbą punktów. Zmierzyli się oni na części ustnej, podczas której mieli za zadanie opisać ilustrację, odpowiedzieć na pytania nauczycieli oraz wyrazić i uzasadnić opinię na wylosowany temat. Wypowiedzi uczniów były ocenianie przez jury złożone z nauczycieli języka angielskiego: pana Artura Filę oraz pana Marcina Witowskiego.

Zmagania toczyły się na mniej więcej wyrównanym poziomie, lecz po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi jury postanowiło jednogłośnie nagrodzić pierwszym miejscem Natalię Śliwę z klasy 1TGP, drugim miejscem Angelikę Czerkawską także z klasy 1TGP a trzecim miejscem Kamilę Szrejder z klasy 3TOR. Gratulujemy!!!

Wszystkim biorącym udział dziękujemy serdecznie, zapraszając jednocześnie na przyszłoroczne anglistyczne zmagania.

Skip to content