SPOTKANIA INFORMACYJNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniach 26. i 27. listopada 2019 r. odbyły się spotkania informacyjne z doradcą zawodowym – Panią Agnieszką Dolińską z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy i doradcą zawodowym, psychologiem Panem Dawidem Torbackim z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Uczestniczyły w nim klasy kończące technika i LO.

Przedstawiono uczniom instrumenty rynku pracy dotyczące pośrednictwa i poradnictwa zawodowego PUP w Świdnicy z podkreśleniem form skierowanych dla osób do 30. roku życia.

P. Dawid Torbacki zaznajomił z ofertą usług CIiPKZ DWUP w Wałbrzychu. Podkreślił możliwość korzystania z usług Centrum informacji na odległość. Przedstawiając możliwości poznania siebie w kontekście dopasowania ścieżki kariery do indywidualnych predyspozycji i preferencji, budowania celów życiowych, p. Dawid Torbacki zwrócił uwagę na istotne różnice psychologiczne między byciem biernym a byciem aktywnym w procesie poszukiwania pracy. Położył nacisk na zrozumienie odpowiedzialności za swoje życie zawodowe, bo nikt lepiej nie zadba o interesy pracownika niż on sam, a rynek pracy to forma konkurencji – wygrywa ten, który się wyróżni i zadba o swoją przyszłość.

Nasi goście oferują wszelką pomoc w procesie poszukiwania pracy, jak też korzystania z aktualnych instrumentów rynku pracy.

Dziękujemy Pani Agnieszce Dolińskiej  i Panu Dawidowi Torbackiemu za przyjęcie mojego zaproszenia i przeprowadzenie spotkań.

Alicja Synowska

Skip to content