ODBIÓR ŚWIADECTW – PIĄTEK 26.06.2020

KLASA SALA WYCHOWAWCA GODZINA
Klasa 1 TE hala sportowa Malak Małgorzata 08:30
Klasa 1 TR/TGP hala sportowa Osiecka Izabela 08:30
Klasa 1 TFM hala sportowa Winnicki Hul Andrzej 08:30
Klasa 1 LO hala sportowa Podrzycki Tomasz 09:15
Klasa 1e hala sportowa Urbańska-Malucha Magdalena 09:15
Klasa 1r hala sportowa Rogóż Agata 09:15
Klasa 1f hala sportowa Lesiów Łukasz 10:00
Klasa 1g hala sportowa Czuwara Monika 10:00
Klasa 1s hala sportowa Ząbek Wojciech 10:00
Klasa 2 TE hala sportowa Mączyńska Jolanta 10:45
Klasa 2 TOR hala sportowa Rogozińska Agnieszka 10:45
Klasa 2 TFG hala sportowa Bernacki Jacek 10:45
Klasa 2 LO sala P4 Czapla Katarzyna 10:45
Klasa 3 TE1 hala sportowa Witowski Marcin 11:30
Klasa 3 TRE hala sportowa Balawajder Joanna 11:30
Klasa 3 TOR hala sportowa Jackowiak Arkadiusz 11:30

Instrukcja dla uczniów

1. Uczniowie udający się na spotkanie z okazji zakończenia roku proszeni są o stawienie się przed wejściem głównym na 15 min przed wyznaczoną godziną

2. Proszę nie gromadzić się przed szkołą i zachować odstęp przynajmniej 1,5 m.

3. Do szkoły będą wpuszczane wyłącznie osoby, które w tym dniu odbierają świadectwa.

4. Do szkoły wchodzimy w maseczkach zasłaniających usta i nos.

5. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast po wejściu do szkoły umyj ręce w toalecie.

6. Po zakończeniu spotkania należy opuścić szkołę, pamiętając o zakazie gromadzenia się.

Skip to content