NOWE STAŻE ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW ŚWIDNICKIEGO EKONOMIKA

Staże zagraniczne w Portugalii i na Węgrzech

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (NA) dnia 25. czerwca 2020r. zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach Akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowego w programie Erasmus+ w roku 2020 i poinformowała, że wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy o numerze 2020-1-PL01-KA102-079971pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 4” został zatwierdzony do realizacji.

Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem4” będzie realizowany w okresie od 15.09.2020r. do 14.09.2021r. w formie 4-tygodniowych wyjazdów 28 uczniów na praktykę zawodową do przedsiębiorstw w Portugalii w miejscowości Evora i na Węgry do Budapesztu. Do współpracy zostały zaangażowane zagraniczne organizacje pośredniczące: AENIE z Portugalii oraz Meout z Budapesztu.

W zdobywaniu doświadczenia zawodowego za granicą uczestniczyć będą uczniowie Technikum nr 5 kształcący się w zawodzie technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami klas trzecich. Rekrutacja kandydatów na staże odbędzie się na przełomie września i października.

Skip to content