ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 „Inwestowanie w  wiedzę zawsze przynosi największe zyski”

Benjamin Franklin

Droga Młodzieży, Szanowni Rodzice

26. czerwca, zakończenie roku szkolnego, jakże inne od wcześniejszych. Był to niezwykle trudny i dziwny rok. 11. marca dowiedzieliśmy się, że ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię rozpoczynamy naukę zdalną. Było to na pewno bardzo trudne zadanie dla wszystkich.

Po tygodniach okazało się, że wielu z Was zatęskniło za szkołą, tradycyjnymi lekcjami, a przede wszystkim za kontaktami z przyjaciółmi, kolegami i nauczycielami. Jednak udało się pokonać problemy, zarówno te techniczne, jak i wynikające z braku bezpośredniego kontaktu i dzisiaj już od swoich wychowawców otrzymujecie świadectwa promocyjne do kolejnej klasy.

Dziękuję wszystkim za trud, podjęty wysiłek, systematyczną pracę, pokonywanie problemów. Jako szkoła robiliśmy wszystko, aby ułatwić Wam to zadanie.

Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się już w murach Ekonomika, w Waszych klasach.

Dziękuję bardzo Waszym rodzicom, którzy codziennie wspierali Was i motywowali do wytężonej pracy.

Cieszą mnie wyniki wszystkich klas, zdaliście ważny egzamin: odpowiedzialności, samodzielności i obowiązkowości.

Przed Wami wakacje, zasłużony odpoczynek, jednak apeluję o ostrożność i o rozwagę. Proszę przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Wszystkim nam przecież zależy na jak najszybszym zakończeniu pandemii, a wiele jest w naszych rękach.

Serdecznie dziękuję Gronu Pedagogicznemu za bardzo ciężką pracę.

Wszystkim życzę udanych wakacji!

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

Krzysztof Osiak

Skip to content