LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO ZSE

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do ZSE:

POBIERZ

Uwaga!

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy należy dostarczyć oryginał świadectwa i wyników potwierdzających egzamin ósmoklasisty od 23.07.2021 do 30.07.2021 do godziny 15:00.

Lista  osób przyjętych na rok szkolny 2021/2022 zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i w holu szkoły w dniu 02.08.2021.

Skip to content