MATURA POPRAWKOWA

Matura poprawkowa odbędzie się  24 sierpnia (wtorek) – godz.9:00 –
w budynku głównym szkoły ul. Ks. Agnieszki 2 w Świdnicy

– matematyka – sala 5 i czytelnia (parter)
– j. polski – sala 7 (parter)
– j. angielski – sala 4 (parter)

Uczniów, którzy do 12 lipca 2021 złożyli deklaracje dotyczące przystąpienia do egzaminu poprawkowego, zapraszamy na ok. 30-45 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

Przypominamy, aby zabrać ze sobą:

  1. dowód tożsamości
  2. czarny długopis
  3. maseczkę ochronną

Dodatkowo na matematykę zabieramy kalkulator prosty, linijkę i cyrkiel.

Można mieć na sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (trzymamy na podłodze przy nodze stołu).

 

Więcej o egzaminach poprawkowych:

Osoby zdające maturę w 2021 r.
Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać lub uzyskać mało satysfakcjonujący wynik. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

Niezdana matura z jednego przedmiotu
Do matury poprawkowej, która odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania).

Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów
Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2022 r.

Poprawa wyniku egzaminu maturalnego
Osoby, które zdały maturę w 2021 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2022 r.

Termin poprawkowy matury 2021
Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, czyli nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle przewodniczącym jest po prostu dyrektor waszej szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00.

Skip to content