OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „LEKCJE Z ZUS”

W naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach projektu „Lekcje z ZUS” realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki. W projekcie tym uczestniczyły klasy 2e i 3e. Zajęcia przeprowadzone zostały przez doradców metodycznych z ramienia ZUS, w składzie: Pani Barbara Monarcha, Pani Agnieszka Rutecka oraz Pani Danuta Giemza. Każda z klas uczestniczyła w 4 lekcjach projektowych pt.: „Lekcje z ZUS”, tematyka zajęć związana była z ubezpieczeniami, składkami, emeryturą oraz prowadzeniem firmy. Dodatkowo nauczyciele oraz uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne do pracy na zajęciach projektowych.

22 listopada uczniowie klas 2e i 3e wzięli udział w pierwszym etapie szkolnej olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach pod nazwą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Po sprawdzeniu testów napisanych przez uczestników szkolnej olimpiady udało się wyłonić 3 osoby, które będą reprezentować Naszą Szkołę w II etapie (wojewódzkim) Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Skład zespołu:

  1. Szymon Kiryłow klasa 2e
  2. Aleksandra Bieżyńska klasa 2e
  3. Natalia Pęczyńska klasa 2e

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Monika Trelak

Małgorzata Martynoga

Skip to content