KONKURSY

Drodzy Uczniowie!

Zachęcamy do udziału w poniższych konkursach:

„Śladami księżnej Daisy” – do wykonania praca plastyczna, fotograficzna, graficzna lub literacka (do wyboru) związana z postacią i działalnością księżniczki Daisy. Czas wysłania prac do Organizatorów Konkursu (Zespołu Szkół Politechnicznych w Wałbrzychu) to 28.02.2023 roku. Tylko 1 praca może być wysłana z każdej szkoły (literacka i artystyczna). Poniżej regulamin konkursu.

REGULAMIN

 

Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. W pierwszym etapie szkolnym należy rozwiązać test online na temat życia i twórczości Ignacego Paderewskiego (dostępny w dniach 20-24 lutego 2024 roku). Jeśli uda się przejść pomyślnie pierwszy etap, to wówczas uczniowie szkół ponadpodstawowych biorą udział w drugim etapie, wybierając jedną z czterech kategorii (do wyboru): „Historyk” – praca twórcza; „Muzyk” oraz „Wokalista” – prezentacja artystyczna utworów kompozytora; „Cyfrowe sztuki wizualne” – projekt w formie prezentacji, filmu, gazety, aplikacji (np. drama, happening, wywiad, quiz, komiks, grafika). Poniżej regulamin konkursu.

REGULAMIN

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w I Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek, który skierowany jest do wszystkich miłośników teatru, sztuki oraz kultury żywego słowa, którym przede wszystkim bliskie są wartości, jakie przekazywał Jan Paweł II. Celem Festiwalu jest przybliżenie młodzieży osoby Jana Pawła II, jego twórczości literackiej oraz wartości jakie głosił i którymi się kierował. Podczas Festiwalu należy przedstawić spektakl w dowolnie wybranej, co do formy i tematu, wypowiedzi teatralnej (teatr dramatyczny, muzyczny, monodram, pantomima, itp.), nawiązującej do wybranych dzieł Jana Pawła II, tekstów własnych bądź innych autorów, zawierające wartości i przesłania głoszone przez Papieża Polaka. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym (tworzenie scenariusza, scenografia, reżyseria, muzyka, ruch) należy kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi zespołów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych chęcią udziału w I Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek Organizator – Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zmienia formułę festiwalu na ogólnopolską.

Warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie do dnia 31 marca 2023 r. nagrania spektaklu wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgodą rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika biorącego udział w zgłoszonym spektaklu, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz kilku zdjęć ze spektaklu na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków (na dowolnym nośniku elektronicznym typu CD, DVD, pendrive).

Nagranie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.

Regulamin, karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem:

https://idmjp2.pl/2022/09/i-festiwal-malych-form-teatralnych-karolek/

ZGŁOSZENIA DO POWYŻSZYCH KONKURSÓW PRZYJMUJĄ NAUCZYCIELE POLONIŚCI ORAZ BIBLIOTEKARZE.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Marzena Bojanowska

Skip to content