„MŁODZI Z POMYSŁEM NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNĄ”

W dniu 19.01.2023 w czytelni szkoły odbyła się uroczystość wręczenia 10 uczniom z klas 1s, 3s, 1fg certyfikatów, dyplomów i nagród zdobytych w wyniku udziału w konkursie pt. „Młodzi z pomysłem na przedsiębiorczość społeczną”, będącym częścią projektu pt. „Odkrywamy przedsiębiorczość społeczną” realizowanego przez Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej we Wrocławiu i finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uczniowie klasy 1fg i 1s w ramach projektu również wzięli udział w wizytach studyjnych i zwiedzali przedsiębiorstwa społeczne we Wrocławiu, m.in. Fundację Polska Górom we Wrocławskim Parku Technologicznym oraz Spółdzielnię Społeczną PANATO zajmującą się produkcją asortymentu graficznego. Ponadto ww. uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w szkole przybliżających im ideę tworzenia przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Gratulujemy wszystkim osiągnięć i zdobytej tak cennej wiedzy dzięki udziałowi w projekcie oraz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

Mirosława Ryś

Skip to content