SPOTKANIA Z CYKLU „100 PYTAŃ DO….”

„Curantes iura iuvant” – taki napis wita wszystkich wchodzących do Sądu Okręgowego w Świdnicy – „Prawo sprzyja tym, którzy o nie dbają”.

4. kwietnia 2023 r. na zajęciach „Elementów prawa” klas 1e1 i 1e2 odbyły się spotkania z cyklu „100 pytań do…”. Gościem specjalnym była Pani Sędzia Maja Kruźlak.

Głównym tematem spotkania były księgi wieczyste – sposób zakładania, dokonywania i interpretacji wpisów. Pani Sędzia przygotowała dla uczniów niebywałą atrakcję – wgląd do księgi wieczystej naszej szkoły, na podstawie której prezentowała zagadnienia związane tematycznie z pracami Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy, w którym to Wydziale pełniła funkcję Przewodniczącego.

Pani sędzia w stanie spoczynku służyła swą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Zapoznała z podstawowymi atrybutami zawodów prawniczych, jak również m. in. sposobem zachowania się uczestników rozpraw sądowych, wymogami dotyczącymi wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie.

W imieniu własnym i uczniów dziękuję Pani Sędzi Mai Kruźlak za poświęcony czas i serdeczną atmosferę spotkań.

Alicja Synowska

Skip to content