SPOTKANIA Z DORADCAMI ZAWODOWYMI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

14. listopada 2018 odbyło się pierwsze ze spotkań informacyjnych z doradcami zawodowymi- Panią Katarzyną Bryndzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy i Panem Dawidem Torbackim z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Uczestniczyły w nim klasy kończące szkołę 3 LO i 4 TOR.

Głównym celem było przybliżenie uczniom funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy oraz zaznajomienie ich z zakresem wsparcia oferowanego przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP w Wałbrzychu.

Młodzież uzyskała informacje dotyczące procedury rejestracji, podstawowych usług rynku pracy, instrumentów rynku pracy m. in. stażu, form  wsparcia skierowanego tylko dla osób do 30. roku życia m. in. bony stażowe, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie.

Przedstawione zostały możliwości poznania siebie w kontekście dopasowania ścieżki kariery do indywidualnych predyspozycji i preferencji, budowania celów życiowych i wykorzystania ich jako jedno z narzędzi motywacyjnych. Poruszone zostały tematy odporności psychicznej na trudności w procesie rekrutacji. Wskazano mechanizmy odpowiedzialne za pojawienie się reakcji stresowych oraz sposoby radzenia sobie z nimi w procesie poszukiwania pracy.

Nasi goście oferują wszelką pomoc w procesie poszukiwania pracy, jak też korzystania z aktualnych instrumentów rynku pracy.

Alicja Synowska

Skip to content